Bilimsel

UZAYBİMER, hem radyo hem de optik astronomi alanında çalışacak bir gözlemevi olarak kurgulanmıştır. Gözlemevinin, ulusal seviyede hizmet verecek olmasının yanında, uluslararası işbirliklerine de katılması hedeflenmnektedir.

Radyo astronomi alanında merkezin temel gözlem alanları 21cm H çizgisi, Güneş, yıldızlararası bulutlar ve yıldız oluşum bölgeleri ve aktif galaksi çekirdeklerindeki mikro yapılar'dır. Bu gözlem verileri, Evren'in oluşum dönemi, ön-yıldızlar, geç tür yıldızlar ve Galaksiler ile ilgili detaylı bilgiler vermektedir. Bunların yanı sıra, yeni molekül çizgilerinin keşiflerinin yapılması da mümkündür.

Gözlemevinde öğrenci projesi olarak yürütülen Radio-Jove çalışmaları aracılığı ile Jüpiter ve Güneş gözlemleri için donanım mevcuttur. Bu gözlemlerin temel amacı ise Güneş ve Jüpiter'in manyetik alanlarına dair daha detaylı fikir sahibi olmak olduğu gibi, aynı zamanda gerek Dünyamızın gerekse Jüpiter ve uydularının iç yapılarını radyo astronomi açısından anlayıp değerlendirebilmektir.

Gözlem binalarının yapımı devam eden optik teleskopların temel çalışma alanları is değişen yıldızlar, yıldız kümeleri ve küçük gezegen gözlemleridir. Bu teleskoplardan alınacak veriler ise bize yıldızlar hakkında büyüklüklerinden kütlelerine kadar çeşitli konularda temel bilgiler vermektedir.