Tarihçe

Merkezin yapılması Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nün kurulması ile eş zamanlı olarak başlamıştır.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 1999 yılında kurulurken, henüz ülkemizde çalışılmayan Radyo Astronomi alanı akademik düzeyde temel çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu konuda uzmanlaşma hedef alınmış ve bölümün ileriye yönelik yapılanması da bu şekilde gerçekleştirilmiştir.

Zamanla hedeflenen temel çalışma alanı uygulamalarının yapılabileceği, ileriye yönelik hedef kitlenin uygulama eğitimlerinin sağlanabileceği bir gözlemevi ihtiyacı doğmuş ve bu süreç içinde gözlemevi kurma planları harekete geçirilmiştir.

İlk yapılan çalışmalar, Türk Telekom'dan sağlanan 5m'lik çanak antenlerin uygun şekilde uyum tasarımları yapılarak bir radyo anten haline dönüştürülmesi şeklinde olmuştur. Ancak zamanla ihtiyaç her şekilde büyümüş ve deneysel ortamdan gerçek ortama geçiş süreci başlamıştır.

2004 yılında  Ankara'da NATO'ya ait ve TSK tarafından kullanılan ~13m'lik anten, 2007 yılında Prof.Dr. İbrahim KÜÇÜK yürütücülüğünde bir Devlet Planlama Teşkilatı - DPT (yeni adı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) projesi ile bugünkü gözlemevi yerleşkesine kurularak araştırma merkezinin temelleri atılmıştır. 2008 yılı içerisinde 13m'lik çanak anten ve binası tamamen bitirilmiş, bunun haricinde yine aynı yerleşke içinde yapılacak olan diğer 5m'lik antenler için kaideler de yerleştirilmiştir.

Gözlemevi 2009 yılı sonunda; 05.11.2009 tarihli 27397 sayılı resmi gazetede yönetmeliği yayınlanarak Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir UYG-AR haline dönüşmüştür. Merkez yönetmeliği yenilenmiş ve yeni yönetmelik 15.01.2017 tarih ve 29949 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. bu tarihten itibaren UYG-AR Merkezi, resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği çerçevesinde görevini yerine getirebilmesi için şu anki yerleşkesi içerisinde halen yapılanmaya devam etmektedir.