Yönetim Kadromuz ve Çalışanlar


YÖNETİM KURULU


Müdür Fen Fak.

Üye-Fen Fak.

Üye - Fen Fak.

Üye - Müh. Fak.

Üye - Fen Fak.


DANIŞMA KURULU


Müdür Fen Fak.

Üye - Fen Fak.

Üye - Havacılık ve Uzay Bil. Fak.

Üye - Müh. Fak.


ÇALIŞANLAR


Seçkin MUCUK

Sekreter
seckinmucuk@gmail.com
+90 352 207 66 66 / 13475

Öğr.Gör. Özgün ARSLAN

oarslan@erciyes.edu.tr
+90 352 207 66 66 / 13475

Yaşar Cahit DEMİR
(Kısmi Zamanlı Öğrenci)

yacd6547@gmail.com
+90 352 207 66 66 / 13475

Tahsin DEĞİRMENCİ
(Kısmi Zamanlı Öğrenci)

tahsin_batuhan1999@hotmail.com
+90 352 207 66 66 / 13475