D U Y U R U L A R

TÜBİTAK - APSCO LİSE ÖĞRENCİLERİ UZAY YARIŞMASI DUYURUSU

(APSCO YOUTH SPACE CONTEST 2017)

ERÜ-UZAYBİMER’ in genel yetenekleri:

- Radyo astronomi alanında merkezin temel gözlem alanları 21 cm H çizgisi, Güneş, yıldızlar arası bulutlar ve yıldız oluşum bölgeleri ve aktif galaksi çekirdeklerindeki mikro yapılar’dır. Bu gözlem verileri, Evren’in oluşum dönemi, proto-yıldızlar, geç tür yıldızlar ve Galaksi ile ilgili detaylı bilgiler vermektedir. Bunların yanı sıra, yeni molekül çizgilerinin keşiflerinin yapılması da mümkündür.

- Öğrenci projesi olarak yürütülen Radio-Jove çalışmaları aracılığı ile de Jüpiter ve Güneş gözlemleri için donanım mevcuttur. Bu gözlemlerin temel amacı ise Güneş ve Jüpiter’in magnetik alanlarına dair daha detaylı fikir sahibi olmak olduğu gibi, aynı zamanda gerek Dünyamızın gerekse Jüpiter ve uydularının iç yapılarını radyo astronomi açısından anlayıp değerlendirebilmektir.

- Gözlem binalarının yapımı devam eden optik teleskopların temel çalışma alanları ise değişen yıldızlar, yıldız kümeleri ve küçük gezegen gözlemleridir.

GÜNCEL HABERLER

Konya Bilim Merkezi Müdürü Sayın Ali ÇETİNKAYA merkezimizi ziyaret ettiler. Kendileri ve Konya Büyükşehir Belediyesi Yöneticileriyle ortak projeler hakkında görüştük.

Merkez Yeni Yönetim Kurulu

ve

Danışma Kurulu

tanışma toplantısı yapıldı.

  • ERÜ UZAYBİMER, 05.11.2009 tarih ve 27397 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş olan astronomi ve astrofizik araştırma ve gözlemlerinin yapıldığı bir UYG-AR merkezidir. Merkez yönetmeliği yenilenmiş ve yeni yönetmelik 15.01.2017 tarih ve 29949 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

  • Merkez temel çalışma alanları olan radyo ve optik astronomi alanlarında öğretim elemanları ve öğrencilere araştırma ve gözlem olanakları sağlamayı amaçlamaktadır.

     

Misyonumuz:

Merkezin sorumluluk alanlarında, yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde verilen imkan ve yetkileri planlı, programlı ve etkin bir şekilde tamamen öğrencilerimizin, bilim insanlarımızın ve halkın yararına kullanılarak en iyi hizmeti sunmak, bilimsel çalışmaları yapmak ve eğitim öğretime lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz:

Ulusal ve uluslararası ortamlarda faaliyet gösteren, sağlayacağı gözlemsel araştırma olanakları, üreteceği bilgi, teknoloji ve bilim ile ülkemizin başta Radyo Astronomi olmak üzere astronomi, astrofizik ve ilgili mühendislik alanlarında faaliyet gösterebilen bilim insanlarını eğitimine destek olan bir Uygulama ve Araştırma (UYG-AR) Merkezi olmaktır.


ALPAK Şirketi Radyo Teleskop Anteni için ziyaretimize geldiler.