ERÜ | UZAYBİMER UYG-AR, Türkiye'deki ilk ve tek Radyo Gözlemevine sahip araştırma merkezidir.

Radyo astronomi ve görsel bölgede araştırmalar ve projeler yürütmektedir.


 

 

Merkez Müdürü Prof.Dr. İbrahim KÜÇÜK, European Science Foundation (ESF)  College of Expert Reviewers (Uzman Hakemler Komitesi)

üyeliğine 3 yıl süre il seçilmiştir.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından STEM Projesi kapsamında düzenlenen 4007 Tübitak Bilim Şenlikleri 116B016 No'lu "Kayseri Bilimle Şenleniyor" TÜBİTAK Projesinde UZAYBİMER olarak görev aldık, destek verdik.


 

ALPAK Şirketi Merkezimizi ziyaret ederek Radyo Anten ile ilgili ön çalışmalar yaptılar.

UZAYBİMER Radyo Teleskopu ile alınan X Band uydu sinyali.

 

Misyonumuz:

Merkezin sorumluluk alanlarında, yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde verilen imkan ve yetkileri planlı, programlı ve etkin bir şekilde tamamen öğrencilerimizin, bilim insanlarımızın ve halkın yararına kullanılarak en iyi hizmeti sunmak, bilimsel çalışmaları yapmak ve eğitim öğretime lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz:

Ulusal ve uluslararası ortamlarda faaliyet gösteren, sağlayacağı gözlemsel araştırma olanakları, üreteceği bilgi, teknoloji ve bilim ile ülkemizin başta Radyo Astronomi olmak üzere astronomi, astrofizik ve ilgili mühendislik alanlarında faaliyet gösterebilen bilim insanlarını eğitimine destek olan bir Uygulama ve Araştırma (UYG-AR) Merkezi olmaktır.


 

  • ERÜ UZAYBİMER, 05.11.2009 tarih ve 27397 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş olan astronomi ve astrofizik araştırma ve gözlemlerinin yapıldığı uygulama ve araştırma merkezidir.

  • UZAYBİMER aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek radyo astronomi gözlemevidir. Merkez temel çalışma alanları olan radyo ve optik astronomi alanlarında öğretim elemanları ve öğrencilere araştırma ve gözlem olanakları sağlamayı amaçlamaktadır.