YÖNETİM KURULU


Müdür Fen Fak.

 

Müdür Yrd. Fen Fak.

 

Üye - Fen Fak.

Üye -Fen Fak.

Üye - Müh.Fak.

DANIŞMA KURULU


Müdür Fen Fak.

Üye - Fen Fak.

Üye - Havacılık ve Uzay  Bil. Fak.

Üye - Müh. Fak.

ÇALIŞANLAR


 

Seçkin MUCUK
Sekreter
seckinmucuk@gmail.com
+90.352.207.66.66 / 13475

Öğr. Görevlisi Özgün ARSLAN
oarslan@erciyes.edu.tr
+90.352.207.66.66 / 13475
Yaşar Cahit DEMİR        (Kısmi zamanlı öğrenci)
yacd6547@gmail.com
+90.352.207.66.66 / 13475