ERÜ-UZAYBİMER Gözlem Şenliği
Yakın zamanda duyurulacaktır.