UZAYBİMER, hem radyo hem de optik astronomi alanında çalışacak bir gözlemevi olarak şekillenmektedir. Gözlemevi, ulusal seviyede hizmet verecek olmasının yanında, uluslararası işbirliklerine de katılacaktır.

Radyo astronomi alanında merkezin temel gözlem alanları 21 cm H çizgisi, Güneş, yıldızlararası bulutlar ve yıldız oluşum bölgeleri ve aktif galaksi çekirdeklerindeki mikro yapılar’dır. Bu gözlem verileri, Evren’in oluşum dönemi, proto-yıldızlar, geç tür yıldızlar ve Galaksi ile ilgili detaylı bilgiler vermektedir. Bunların yanı sıra, yeni molekül çizgilerinin keşiflerinin yapılması da mümkündür.

Gözlemevimizde öğrenci projesi olarak yürütülen Radio-Jove çalışmaları aracılığı ile de Jüpiter ve Güneş gözlemleri için donanım mevcuttur. Bu gözlemlerin temel amacı ise Güneş ve Jüpiter’in magnetik alanlarına dair daha detaylı fikir sahibi olmak olduğu gibi, aynı zamanda gerek Dünyamızın gerekse Jüpiter ve uydularının iç yapılarını radyo astronomi açısından anlayıp değerlendirebilmektir.

Gözlem binalarının yapımı devam eden optik teleskopların temel çalışma alanları ise değişen yıldızlar, yıldız kümeleri ve küçük gezegen gözlemleridir. Bu teleskoplardan alınacak veriler ise bize yıldızlar hakkında büyüklüklerinden kütlelerine kadar çeşitli konularda temel bilgiler vermektedir.